ההבדל בהשקעות בין אוהבי סיכון לשונאי סיכון

טלי וולס
ההבדל בהשקעות בין אוהבי סיכון לשונאי סיכון

שונאי סיכון ואוהבי סיכון

רוצים לדעת האם אתם אוהבי סיכון או שונאי סיכון בהשקעות? כדי לענות על השאלה הזו תשאלו את עצמכם האם אתם מוכנים לקחת השקעות עם סיכונים גבוהים על מנת לזכות בתמורות גבוהות.

אם אתם מוכנים אז הרי שאתם אוהבי סיכון, אבל אם אתם אינכם מוכנים ואתם מעדיפים להפחית סיכונים בהשקעות אז הרי שאתם שונאי סיכון.

מהי שנאת סיכון ?

שנאת סיכון היא מושג בפסיכולוגיה, בכלכלה ובתורת המשחקים אשר קשור להתנהגות של אנשים בתנאים של אי וודאות.

כל אחד מתייחס לסיכונים באופן שונה, חלק הם שונאי סיכון וחלק הם אוהבי סיכון (ישנם גם אדישים לסיכון אך לא נתייחס לקטגוריה הזו כעת).

שנאת סיכון היא הימנעות של אדם מסוים מלקיחת עסקה או השקעה כאשר הוא אינו יודע באופן וודאי את תוצאות העסקה או ההשקעה, והוא יעדיף לקחת למשל השקעה שתוצאותיה יותר וודאיות גם אם זה אומר שהרווח שהוא יקבל מאותה ההשקעה נמוך יותר ביחס להשקעה אחרת שתוצאותיה אינן וודאיות.

מניחים כי ישנו איזשהו פער ברווחים בין שתי העסקאות (אחת שתוצאותיה ידועות וודאיות והשנייה כתוצאותיה לא ידועות ולא וודאיות) אשר בפער זה האדם אדיש.

עם זאת, פער זה נע ותלוי ברמת שנאת הסיכון של אותו אדם ועד כמה הוא באמת שונא סיכונים.

כלומר מאיזו רמת סיכון הוא כבר לא יעדיף את הסיכון הכרוך בעסקה זו ויעדיף "ללכת על בטוח".

רלוונטיות של שנאת סיכון בהשקעות

גם בהשקעות המושג של שנאת סיכון רלוונטי מאוד.
אנשים רבים משקיעים בערוצי השקעות שונים כאשר כל ערוץ השקעה שכזה בעל סיכון מסוים.

המשקיע בוחר איפה להשקיע וכיצד בהתאם לסיכון אותו הוא מוכן לקחת.
למשל, השקעה במניות נחשבת למסוכנת ותנודתית מאוד ולכן בעלת פוטנציאל לרווח גדול אבל גם הפסד פוטנציאלי לא קטן.

לכן השקעות במניות לרוב אינן מתאימות לאנשים שהם שונאי סיכון.

השקעה באגרות חוב למשל נחשבת להשקעה פחותת סיכון מאחר ואיגרות החוב נחשבות ליותר סולידיות, פחות תנודתיות ובהתאם לכך פוטנציאל הרווח הוא נמוך יותר וגם פוטנציאל ההפסד ( ולכן השקעה באיגרות חוב טובה עבור מי שמחשיב עצמו כשונא סיכון ומעדיף ללכת על השקעה שהיא בטוחה יותר וודאיות יותר).

לכן, כאשר משקיע רוצה לבנות את התיק ההשקעות שלו הוא צריך להגדיר כיצד הוא רואה עצמו בהקשר של שנאת סיכון ואיפה הוא "שם" עצמו על הסקאלה שנעה בין אוהב סיכון לשונא סיכון.

בהגדרתו צריך המשקיע להתייחס לקריטריונים כמו גודל ההשקעה, מטרת ההשקעה, ורמת הסיכון הרצויה.

מה זה אהבת סיכון בהשקעות

אהבת סיכון בהשקעות היא ההפך הגמור משנאת סיכון בהשקעות.

אם משמעותה של שנאת סיכון בהשקעות היא שאותו המשקיע אינו מוכן לסכן את הכסף שלו יותר מידי והוא מחפש השקעה בטוחה שתוצאותיה ידועות וודאיות לו מראש, משקיע אשר אוהב סיכון יחפש את ההשקעות שדווקא כן יש בהן סיכון מסוים ותוצאות ההשקעות הללו אינן ידועות וודאיות לו מראש, בתמורה לפוטנציאל רווח מסוים אשר יהיה כאמור, גבוה יותר מאשר באפשרות המקבילה של שנאת סיכון.

גם לאוהבי סיכון יש רף מסוים אשר ממנו הם כבר לא ירצו לקחת את הסיכון בהשקעה אבל כל משקיע כזה שרואה עצמו כאוהב סיכון צריך להגדיר לעצמו מראש ( לעצמו או בתיק ההשקעות שלו) אילו סיכונים הוא מוכן לקחת וכך בהרכבת תיק ההשקעות שלו יוכל לנתב את ההשקעות למקומות שונים בהתאם להגדרות הללו.

ייתכן כי בתיק השקעות של אוהב השקעות יהיו גם השקעות בעלות סיכון וגם השקעות בהן כמעט ואין סיכון כלל.

רלוונטיות של אהבת סיכון בהשקעות

ראינו איפה את סוגי ההשקעות המתאימים לאנשים שהם שונאי סיכון בהשקעות.
כעת נסתכל על סוגי השקעות שהן מתאימות לאנשים המחשיבים עצמם כאוהבי סיכון בהשקעות.
השקעות אשר נחשבות להשקעות בעלות סיכון גבוה (חוץ מהשקעות במניות) הן השקעות בנפט, סחורות, חקלאות ומטבע חוץ משום שהשקעות אלו תנודתיות גם כן, כמו השקעה במניות.

מה ההבדל בין שנאת סיכון ואהבת סיכון

ההבדל העיקרי בין שנאת סיכון ואהבת סיכון הוא שמשקיעים שונאי סיכון יגדירו לעצמם רף מאוד נמוך לסיכונים בהשקעות וכמעט ולא יהיו מוכנים להשקיע במקומות בהם קיים סיכון כלשהו.

הם יבחרו בהשקעות אשר ידוע להם מראש מה הוא אופי ההשקעה, מה הרווח העתידי שהם יקבלו מהשקעה זו, מה התשואה הקבועה שלה וכדומה..

יהיו להם פרטים וודאיים על ההשקעה כאשר הסיכוי שאחד מהפרטים הללו יתברר כלא נכון הוא מאוד נמוך.
מנגד, משקיעים אוהבי סיכון יגדירו לעצמם דווקא רף גבוה יותר לסיכון בהשקעה והם יסכימו להשקיע במקומות עם רמת סיכון מסוימת.

גם עבור משקיעים אוהבי סיכון הם מתחלקים לכמה רמות משום שכל משקיע אוהב סיכון בוחר לעצמו עד כמה הוא מוכן לסכן את הכסף שלו בהשקעה מסוימת.

ישנה סקאלה של משקיעים אוהבי סיכון וכל משקיע שם עצמו במקומו בסקאלה בהתאם לרמת הסיכון אליה הוא מוכן.
כפי שכתבנו מעלה, בעת בניית תיק ההשקעות יבחר אותו משקיע אוהב סיכון את רמת הסיכון הרצויה לו, או רמת הסיכון אותה הוא מוכן לקבל ולפי כך יבנה לעצמו תיק השקעות מתאים לו.

כלומר, בשורה תחתונה, ההבדל בין משקיע אוהב סיכון ומשקיע שונא סיכון היא רמת הסיכון אותה כל אחד מהמשקיעים מוכן לקבל, כאשר אצל שונא סיכון היא נמוכה מאוד ואף אפסית ואצל אוהב סיכון היא משתנה בהתאם למיקום המשקיע בסקאלה, דבר שיתבטא בסוגי ובאופי ההשקעות של כל משקיע.

אילו השקעות מתאימות לשונאי לקיחת סיכונים

ההשקעות הבאות הן השקעות אשר מתאימות למשקיעים שונאי סיכון:

 • אגרות חוב: איגרות חוב, או אג"ח בראשי תיבות, היא תהליך המאפשר לחברה או לממשלה לגייס כסף מהציבור (בתהליך דומה של הלוואת כסף מהבנק).
  החברה או הממשלה יחזירו את הכסף למלווים במועד שנקבע מראש טרם ההלוואה. איגרות החוב נסחרות בבורסה והן נחשבות להשקעות סולידיות ובטוחות יחסית.
 • קרנות סל: קרן סל היא קרן סגורה אשר נסחרת בבורסה ומטרתה היא להשיג תוצאות דומות לתוצאות המתקבלות משיעור השינוי בנכס המעקב ( נכס מעקב יכול להיות סחורה או מדד). קרנות הסל עוקבות אחר מדדים שונים (כמו מניות) ועושות מאמץ מיטבי להשיג את התשואה של הנכס אחריו הן עוקבות.

  רוב המשקיעים לא יכולים לקנות בעצמם את כל הנכסים המרכיבים את המדד ולכן קרן זו היא פתרון במצב כזה משום שהיא מאפשרת לאותם המשקיעים לעקוב אחר המדד או נכס הבסיס מבלי שיצטרכו לרכוש את ניירות הערך עצמם.

 • קרנות נאמנות: קרן נאמנות היא אמצעי פיננסי המאפשר השקעה משותפת בניירות ערך באמצעות תיק השקעות משותף ומנוהל על ידי על המשקיעים יחד בקרן.
  לקרן נאמנות יש מנהל קרן והיא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו של ההסכם פורסמו על ידי תשקיף (מסמך המשמש להצעה של ניירות ערך, ומכיל את המידע הדרוש לציבור כדי שזה יוכל להחליט אם לרכוש את אותם ניירות הערך המוצעים).
 • קניית דירה: קניית דירה היא דרך נפוצה ומסורתית להשקעה בסיכון נמוך.
  המשקיע מחפש את הנכס המתאים לו ( לפי מיקום, מחיר, תשואה עתידית, תוכניות עתידיות במיקום הנכס וכולי .. ) ולאחר מכן ואם בוחר לרכוש את הנכס מקבל את בעלותו עליו. עם השנים שווי הנכס עולה בדרך כלל והתשואה שלו יחסית קבועה.
  לכן רכישת דירה מתאימה לאנשים שמחפשים הן השקעה לטווח הארוך ולא רווח מיידי, והן אנשים שמחפשים השקעה יחסית בטוחה בסיכון נמוך עם תשואה יפה.

איך יודעים אם אני יותר אוהב סיכון או שונא סיכון

במידה ואתם משקיעים שמוכנים לקחת רק השקעות בהן אתם יודעים מראש מה היא התשואה הקבועה ואתם מוכנים לקחת רק השקעות בהן אין תנודתיות או התנודתיות היא נמוכה יחסית אז אתם שונאי סיכון.
אתם צריכים לבדוק עם עצמכם האם וכמה אתם מוכנים לסכן את הכסף שלכם בהשקעה.

יש לשים לב שגם אם אתם חושבים שאתם מגדירים את עצמכם כאוהבי סיכון יכול להיות שאתם מעדיפים סיכון נמוך למרות היותכם אוהבי סיכון.
בסוף השאלה הגדולה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא האם אתם מוכנים לסכן את הכסף שלכם וכמה.

במידה ואתם מוכנים לקחת סיכון כלשהו בהשקעה אז אתם אוהבי סיכון, אחרת אתם שונאי סיכון, והכל כאמור בשאיפה להשיא את רווחי ההשקעה למקסימום, וכמה אתם מוכנים לסכן את כספם לשם כך.

איך להתגבר על שנאת סיכון

לאו דווקא הבעיה היא התגברות על שנאת סיכון כמו שאולי הפתרון הוא מציאת דרכי התמודדות עם פחדים מסיכון.

יש למצוא רצון להגיע למקום בו תהיו מוכנים לסכן חלק מהכסף שלכם בהשקעות בעלות סיכון מסוים.

הדרך הטובה בלהבין כיצד להיכנס לעולם של ההשקעות בסיכון היא התייעצות עם סוכן השקעות או אדם מומחה בתחום על מנת שהוא יוכל להסביר ולייעץ לכם על השקעות בסיכון הקיימות בשוק היום.
בבניית תיק ההשקעות, במידה ואתם שונאי סיכון, תוכלו להסתכל ולבחון הכנסת השקעה נוספת בעלות סיכון מסוים.

גם בהשקעות בעלות סיכון ישנן השקעות בעלות סיכון גבוה והשקעות בעלות סיכון נמוך ולכן כדי להתגבר על הפחד מסיכון בהשקעות מומלץ להתחיל מהשקעות בסיכון נמוך יחסית ולראות כיצד אתם מרגישים לאחר תקופה מסוימת בנוגע להשקעה זו, בהתאם לרווח או ההפסד שחוויתם, התשואה של ההשקעה, חיזוי עתידי של ההשקעה וכו' ..

יש לזכור שהשקעות בסיכון הן מטבען לא יציבות או ידועות ולכן ייתכנו השקעות בסיכון נמוך בהם תפסידו את כספם בניגוד לצפוי וכמובן ייתכנו גן השקעות בסיכון גבוה בהן תחוו רווח גדול ויפה, מבלי להפסיד כלל.

משום שקשה לדעת על השקעות בסיכון, ומשום שהתחזית על השקעות כאלו היא לא מדויקת, כדי להתגבר על שנאת הסיכון תתחילו מצעד קטן, מהשקעה קטנה בסיכון מסוים שאתם מוכנים לקחת ומשם תחליטו אם אתם מוכנים לקחת השקעות נוספות בסיכונים נוספים.

אופי ההתגברות על שנאת סיכון היא דומה אם לא זהה לאופי ההתגברות על קשיים או מכשולים אחרים בחיים.

עושים זאת בצעדים קטנים, וצעד אחד בכל פעם.

בשביל שלא תעשו את זה לבד, Lifegoals כאן בשביל לעזור לכם. אתם מוזמנים ליצור קשר ואנחנו נשמח לייעץ וללוות אתכם בתהליך.

אודות הכותב
טלי וולס
מנהלת את תחום התכנון הפיננסי, מייסדת הפירמה ומתכננת פיננסית בכירה.
בעלת רישיון פנסיוני, הסמכה בניהול תיקי השקעות, תואר B.A ו- M.B.A במנהל עסקים. בעלת -17 שנות ניסיון בתחום הפיננסים וחיסכון ארוך טווח (פנסיוני) . מרצה בכירה בתחום התכנון הפיננסי.
נהנתם מהמדריך? היו חברתיים שתפו:
וואטסאפ חייגו עכשיו השארת פרטים
Skip to content